نتايج آرا فرم نظرسنجي

نظر شما در خصوص نحوه پیاده سازی این وب سایت چیست؟


عالی
11.54%(3)


خوب
11.54%(3)


متوسط
19.23%(5)


ضعیف
57.69%(15)


تعداد کل آرا نظرسنجی 26