۱۴۰۲ يکشنبه ۹ مهر
English
دفتر فناوری اطلاعات، ارتباطات و امنیت دفتر امور شهری و شوراها دفتر امور شهری و شوراها
صفحه اصلی
اركان برنامه

اركان پروژه

اركان پروژه شامل اشخاص،گروه ها و تيم هاي نظارتي ،اجرايي و راهبري هستند كه بعنوان عناصر اصلي پروژه در زمينه هاي مختلف مديريت و راهبري،نظارتي،علمي،كارشناسي و عملياتي و ساختار پروژه را شكل داده و هركدام با انجام وظايف و پذيرش مسئوليت هايي در حوزه فعاليتي خود،نقش خاصي را در پيشبرد پروژه ايفا مي كنند.اين گروه ها عبارتند از:

 

كميته راهبري طرح

دبيرخانه پروژه در سمت كارفرما

نخبگان (پانل اصلي و پانل‌هاي موضوعي)

تيم كارشناسي/اجرايي در سمت مشاور

در اين گام همچنين مدل مفهومي و چارچوب اجرايي پروژه توسط مشاور در كميته راهبري مطرح مي شود و طرفين (مشاور و كارفرما) به توافق/اجماع  مي رسند. مدل مفهومي و چارچوب اجرايي، مبناي اجرا و ارزيابي پروژه قرار مي گيرد. اين گام با برگزاري جلسات دو ساعته ساعته با كميته راهبري با حضور روساي پانل‌ها و با هدف توجيه و معارفه و دستيابي به اجماع نسبت به فرايند پروژه صورت مي پذيرد.

 

فرآيند تدوين برنامه راهبردي شهر و شهرداري

 

عناوين كارگروه هاي تخصصي در شهرداري ها


1-  اجتماعي فرهنگي            2- حمل و نقل و ترافيك    3- محيط زيست و خدمات شهري و مديريت بحران   4- شهرسازي و معماري 
  5ـ مالي و اقتصادي         6- خدمات مديريت   
     
شرح وظايف كارگروه تخصصي:
1- بررسي و تدقيق راهبرد ها، سياست ها و اهداف كمي
2- تعيين اهداف كمي طرح ها در سال هاي برنامه
3- تكميل فرم هاي دستورالعمل و ضميمه مستندات مورد نياز
4- تدوين پيش نويس برنامه عملياتي شامل طرح، پروژه، و فعاليت هاي مستمر، اعتبار مورد نياز هر يك و اولويت بندي آن ها
5- ارائه پيش نويس برنامه عملياتي به دبيرخانه
6- اعمل بازخوردهاي دريافتي از دبيرخانه
7- ارسال پيش نويس نهايي برنامه به دبيرخانه
 
اعضاي كارگروه هاي تخصصي در شهرداري ها:
1- شهردار يا معاون مرتبط شهردار (رئيس)
2- نماينده حوزه برنامه ريزي معاونت/سازمان مربوطه/مسئول واحد طرح و برنامه (دبير)
3- مديران ستادي معاونت مربوطه به انتخاب رئيس
4- مديران سازمان ها و شركت هاي زيرمجموعه شهرداري متناسب با موضوع كارگروه
5- دو نفر از رؤساي اداره برنامه ريزي مناطق و دو نفر از معاونان تخصصي مناطق به پيشنهاد رئيس كارگروه و تاييد دبيرخانه
6- نماينده دبيرخانه ستاد برنامه
7- نماينده دستگاه هاي عمومي دولتي و غير دولتي يا موسسات مردم نهاد و خصوصي حسب مورد با دعوت رئيس كارگروه
 
تاریخ به روز رسانی: 2018/09/23
تعداد بازدید: 5016
کلیه حقوق این پایگاه متعلق به استانداری خراسان جنوبی میباشد.
Powered by DorsaPortal